Softvér & Web

Na tejto stránke nájdete prehľad rôznych softvérových produktov a riešení, na ktorých vývoji som sa podieľal, a v daktorých prípadoch sa aj naďalej podieľam, najmä ako C++ programátor. Ako bonus sú uvedené aj dva webové produkty, plne vyvíjané vlastnými rukami, z ktorých jeden (tieto stránky) je dodnes stále živý.

Aktuálne projekty

Séria Lite3D, CATIA extenzie a iné

(od roku 2008)

Produkty firmy Transcat PLM (Nemecko) sú cielené na vývojárov a výrobcov automobilov z celého sveta. Hlavnými oblasťami, ktorým sa pri vývoji softvéru pre túto firmu venujem, sú čítanie a zapisovanie dát v štandardizovanom otvorenom súborovom CAD formáte JT (Jupiter Tessellation) a vývoj rôznych extenzií pôvodom francúzskeho CAD softvéru CATIA.
Rasteria

(od roku 2007)

Rasteria stránky boli pôvodne vytvorené ako podpora pre užívateľov softvéru, na ktorom som v tom čase pracoval. Avšak postupom času, prechodom na vývoj softvéru pre iných klientov a iný cieľový trh a publikovaním množstva fotografií, sa stránky zmenili temer úplne na jednu veľkú fotogalériu.

Staršie projekty

Kraso klub Žilina

(2007 ‑ 2015)

V rámci tohto projektu boli vytvorené, vyvíjané a udržiavané stránky Kraso klubu Žilina, klubu sídliaceho v severoslovenskom meste Žilina.
DCE AutoEnhance

(2006 ‑ 2008)

Tento produkt firmy MediaChance (Ottawa, Kanada) je softvérom ponúkajúcim automatické upravovanie fotografií pomocou použitia EXIF dát uložených v súbore fotografie popri obrazových dátach. Taktiež umožňuje dávkové spracovanie viacerých obrázkov naraz.
Photo-Brush

(2006 ‑ 2008)

Tento produkt firmy MediaChance (Ottawa, Kanada) je nielen softvérom na úpravu obrázkov, kresliacim nástrojom, nástrojom na retušovanie obrázkov a na vylepšovanie fotografií, ale omnoho viac. Teraz už tiež ponúka širokú škálu selekčných nástrojov.
PureImage NR

(2006 ‑ 2008)

Tento produkt firmy MediaChance (Ottawa, Kanada) je ďalším softvérom pre úpravu fotografií z laboratória firmy MediaChance, tentokrát umožňujúcim "wavelet" redukciu šumu a ponúkajúcim nástroje na korekciu farieb.
DVD Menu Studio

(2005 ‑ 2008)

Tento produkt firmy MediaChance (Ottawa, Kanada) je autoringovým softvérom pre vytváranie DVD menu, ktorý podporuje prácu ako s rastrovou tak aj vektorovou grafikou, s vrstvami a so skutočnými svetlami. Je odvodeninou iného MediaChance produktu, ktorý sa volá Real-DRAW Pro.
Real-DRAW Pro

(2005 ‑ 2008)

Tento produkt firmy MediaChance (Ottawa, Kanada) je kombináciou 2D vektorového a rastrového grafického editora ponúkajúceho vrstvy a podporu reálnych svetiel. Podporuje taktiež tvorbu webových stránok a ich obsahu s perfektným 3D vzhľadom a omnoho viac.
Multimedia Builder

(2003 ‑ 2008)

Tento produkt firmy MediaChance (Ottawa, Kanada) je autoringovým softvérom umožňujúcim užívateľovi vytvárať automatické spúšťače CD a DVD, prehrávače hudby a videa, prezentácie, hry a mnoho ďalšieho. Pretože tiež podporuje zasuvné moduly ďalších dodávateľov a skriptovanie používajúce jazyk príbuzný jazyku Basic, umožňuje nepreberné množstvo možností jeho použitia.
MotionMenuCreator

(2004 ‑ 2005)

Tento produkt firmy MediaChance (Ottawa, Kanada) je 3D animačným nástrojom pracujúcim so skutočným 3D textom a DirectX časticami (oboje animovateľné v 3D DirectX okne) a umožňujúcim vytvoriť animované menu pre DVD. 3D text menu je vytvorený z truetype fontov, kolorovaný a prípadne može byť aj textúrovaný použitím ľubovoľnej bitmapy ako textúry. Ako animačné efekty sú k dispozícii posun, rotácia, škálovanie a skosenie. Je možné ich aplikovať v ľubovoľnom poradí na ľubovoľnú časť menu, či už na písmeno, slovo, položku menu alebo celé menu.
POPKVC

(2002 ‑ 2004)

Prenosná Osobná Pokladnica pre Komplexné Vybavenie Cestujúcich je produktom firmy Prosoft (Žilina, Slovensko) vyvinutým pre slovenskú Železničnú Spoločnosť. Je komplexným softvérovým riešením obsahujúcim aktuálne cestovné poriadky, vyhľadávanie najkratšej trasy do cieľovej stanice, výdaj cestovných lístkov a rôzne štatistické a evidenčné funkcie.
trueSpace

(1999 ‑ 2002)

Tento produkt firmy Caligari Corporation (USA) je 3D modelovacím, textúrovacím, animačným a renderovacím nástrojom a nástrojom pre 3D spoluprácu určeným pre každého od 3D nadšencov, cez ilustrátorov a výskumníkov, po učiteľov, architektov, dizajnérov a mnohých ďalších. Prekresľovanie scény v reálnom čase umožňuje užívateľom priamo intuitívne manipulovať s objektami v plne renderovanom 3D priestore a tým zlepšiť a zrýchliť proces návrhu.

Peter Mišík © 2003..2021